Διοικητικό Συμβούλιο

Τιμές Προϊόντων

Με βάση το καταστατικό του Συνεταιρισμού ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των παραγωγών-μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη:

  • Μηλιώνης Γεώργιος, παραγωγός. Πρόεδρος
  • Ζιώζιας Ιωάννης, παραγωγός. Αντιπρόεδρος
  • Ζιώζιας Νικόλαος, παραγωγός. Γραμματέας
  • Μπαλιάκος Δημήτριος, παραγωγός. Ταμίας
  • Μπαρούτας Δημήτριος, παραγωγός. Μέλος