Κοινωνικό έργο

Τιμές Προϊόντων

Η εθελοντική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που στις μέρες μας προσλαμβάνει διάφορες μορφές και διαστάσεις και αφορά ποικίλες δράσεις σε τομείς όπως είναι η στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των πασχόντων. Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων οδηγεί στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών και της κοινωνικής αλληλεγγύης γιατί αλλάζει τόσο το πρόσωπο της κοινωνίας, όσο και η ποιότητα ζωής των μελών της. Έτσι λοιπόν. εμείς από την δική μας όχθη θα προσπαθήσουμε να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια για προσφορά αγάπης στον συνάνθρωπο.